Chat with fellow retro gamers on our Discord! Stay safe and healthy during these trying times😷.

Golden Spirit Award Game cover for UFO: Enemy Unknown

UFO: Enemy Unknown

9 7 9 3
Release year: 1994
Age rating: 7
Platform(s): DOS platform icon
Game mode(s):
Singleplayer
License: Abandonware
Visits: 49390

UFO: Enemy Unknown

Series: XCOM

The year is 1998 and increased number of reports about alien abductions create cause for worry. Humanity's last hope resides with the X-COM unit or Extraterrestrial Combat Unit. Starting out with only one base and limited resources, your task is combat the threat through missions, administer bases, squads and equipment and keeping the nations of the world happy.

Published: 26.10 2005 by Coreus

Det er lite som kan beskrive hvor klassisk UFO: Enemy Unknown er den dag idag. Det har hatt utallige oppfølgere, men det er få som klarer å konkurrere med den ånden originalen leverte den gangen det kom.

I UFO:E.U blir jorden invadert av en utenomjordisk rase ("aliens") og det er din oppgave å gi dem den velkomsten som de fortjener. Det starter i det små, med få og mikroskopiske invasjoner, men oppgraderer seg fort til større og mer betydningsfulle angrep som må hanskes med så fort som overhodet mulig. Til disposisjon i denne oppgaven har innledningsvis et forholdsvis stramt budsjett, en base, en håndfull forskere og selvfølgelig en liten styrke soldater. Herifra er det din oppgave å bruke sedlene på mest effektiv måte gjennom ekspansjon, utføre nok oppdrag for å blidgjøre verdens nasjoner, forske på teknologi du får gjennom oppdragene og øke hæren din gjennom frivillige rekrutter.

Video


Strategien i UFO presenteres til deg gjennom en rotêrbar globus med all nødvendig informasjon om baser, din flyarmada og alieninvasjoner. Videre er selve oppdragene i et såkalt isometrisk 3d-perpektiv, dvs. 2D som er tegnet på en slik måte at det opptrer tredimesjonalt.

Om du ikke har bodd under en stein de siste 10 årene har du garantert hørt om UFO - Enemy Unknown som helt siden det kom har hatt en "kult"-status. Her på bakkelun dot net presenterer vi Collector's Edition i nedlastbar versjon som kom i 1998. Originalen kom i 1994 og ble utviklet av Microprose.

Vi ønsker deg en knall "DOS Spirit"-opplevelse!

30.07.07: Nye skjermskudd er lagt til.
Score summary
Graphics: 5
Sound: 5
Gameplay: 6
Story: 6
Difficulty: 6
Learning curve: 5
Total: 6
Review by Coreus

Published 26.10 2005

User avatar
You need to login to display files related to this title. No account? Create one today!
The Retro Spirit uses cookies to make the site work. Not that you care, but consider yourself informed. More info.