🇺🇦 Chat with fellow retro gamers, browse site archives, get game updates and more on our Discord!👋

The Retro Spirit Disclaimer

Norsk versjon

The Retro Spirit hedrer de gode gamle dager for gamle spill enten husker eller ei, hater eller elsker. Her hos oss tilbyr vi våre besøkende en mulighet til å gjenoppleve disse minnene, minner som aldri må glemmes. Vi omtaler hver tittel med bakgrunnsinformasjon og andre interessante emner relatert til titlene, herunder nedlasting av dem. Disse går under kategorien "Abandonware", og vi har inget eierskap av disse titlene og heller tar vi aldri betalt for noe av dette.

Vi eksisterer av den enkle grunn av at det temaet vi befatter oss rundt har hatt stor innflytelse på oss som barn, og dette er en måte å hedre de gamle klassikerene på en måte vi synes er passende. Nedlastingene skjer på eget ansvar og per definisjon må du selv eie en kopi av spillet for titler som er under ESA. De titlene som fortsatt selges tilbyr vi demoversjonen, samt vi tilbyr tidvis også kjøpelenker hvor du kan skaffe deg din helt egne kopi til en liten slump.

Essensen ligger likevel i at mange av disse titlene har for lengst blitt glemt, og støttes ikke lenger av sine respektive hovedinnehavere. Vi ønsker å ta vare på disse minnene ved å tilby en "renesanse" av dem til våre besøkende, slik at de kan hedres som de seg hør og bør. Sidene våre er innholdsvennlige ovenfor alle aldersgrupper, slik at eventuelle bekymrede foreldre kan trygt slippe barna rundt på sidene våre.

Om innehavere av noen av de titlene vi omtaler ønsker filene relatert til dem fjernet, ber vi de om å kontakte oss og vi vil fjerne det respektive programmet umiddelbart. The Retro Spirit er et prosjekt som ble startet i 2004 , "The Good Old DOS Spirit". Vi endret navn til The DOS Spirit i 2005 og The Retro Spirit i 2017.

Alt originalt skrevet innhold, opprettede skjermskudd, grafikk og videoer er © The Retro Spirit - Since 1832™ så fremt ingenting annet er nevnt. Annet innhold er © respektive enheter.

English version

The Retro Spirit honors the good old days for old games that everyone loves, and those few have heard of. The Retro Spirit offers a way to reminiscense and a opportunity to relive these memories, memories that shall never be forgotten. Some of our titles fall under the so called "Abandonware" category, which means that they're no longer supported by the original creators. We claim absolutely no ownership of the titles themselves, and will never charge anything for the service we provide.

We exist simply because what we do has influenced our childhoods immensely, and this is a way to tribute the old classics in a way be believe honors them. Downloads happen on your own responsibility and per definition you have to own a personal copy of titles that are under the ESA to rightfully download. For titles that are still sold, we offer a demo for download and often a link as to where you can buy it.

The essence in all this however is that many of the titles we offer here at The Retro Spirit have long gone been "abandoned", and no longer are supported by their rightful owners and creators. We wish to preserve these memories by offering a "renaissance" of them to our visitors, so they can be honored the way that's most appropriate. In addition, our pages are content friendly against all age-groups, which means that ancious parents can safely let their children use our pages.

All originally written content, screenshots, graphics and video are © The Retro Spirit - Since 1832™ unless otherwise stated. Other content are © their respective parties.

If the creators of the titles we review wishes the files related to them removed, we kindly ask them to contact us and we will remove the respective software immediately and with no discussion whatsoever.