Game cover for Disney's Aladdin
Developer(s)
Publisher(s)
Release year
1994
Releases
N/A
Universes
Disney
Age rating
Everyone
Game mode(s)
No modes defined
License
Abandonware

Basert på filmen med samme navn. Du er Aladdin og må redde prinsessen fra den onde Jaffar i dette plattformspillet.

Published: 05.12 2009 by Oldtree

Screenshots
Game screenshot of Disney's Aladdin
Skjermskudd fra Disney's Aladdin
Game screenshot of Disney's Aladdin
Skjermskudd fra Disney's Aladdin
Game screenshot of Disney's Aladdin
Skjermskudd fra Disney's Aladdin
Game screenshot of Disney's Aladdin
Skjermskudd fra Disney's Aladdin
Game screenshot of Disney's Aladdin
Skjermskudd fra Disney's Aladdin
Game screenshot of Disney's Aladdin
Skjermskudd fra Disney's Aladdin
Game screenshot of Disney's Aladdin
Skjermskudd fra Disney's Aladdin
Game screenshot of Disney's Aladdin
Skjermskudd fra Disney's Aladdin
Game screenshot of Disney's Aladdin
Skjermskudd fra Disney's Aladdin
Game screenshot of Disney's Aladdin
Skjermskudd fra Disney's Aladdin
Game screenshot of Disney's Aladdin
Skjermskudd fra Disney's Aladdin
Game screenshot of Disney's Aladdin
Skjermskudd fra Disney's Aladdin
Game screenshot of Disney's Aladdin
Skjermskudd fra Disney's Aladdin
Game screenshot of Disney's Aladdin
Skjermskudd fra Disney's Aladdin
Game screenshot of Disney's Aladdin
Skjermskudd fra Disney's Aladdin
Game screenshot of Disney's Aladdin
Skjermskudd fra Disney's Aladdin
Game screenshot of Disney's Aladdin
Skjermskudd fra Disney's Aladdin
Game screenshot of Disney's Aladdin
Skjermskudd fra Disney's Aladdin
Game screenshot of Disney's Aladdin
Ymse skjermskudd fra spillet.
Game screenshot of Disney's Aladdin
Ymse skjermskudd fra spillet.
Game screenshot of Disney's Aladdin
Ymse skjermskudd fra spillet.
Game screenshot of Disney's Aladdin
Ymse skjermskudd fra spillet.
Game screenshot of Disney's Aladdin
Ymse skjermskudd fra spillet.
Game screenshot of Disney's Aladdin
Ymse skjermskudd fra spillet.
Game screenshot of Disney's Aladdin
Ymse skjermskudd fra spillet.
Game screenshot of Disney's Aladdin
Ymse skjermskudd fra spillet.
Game screenshot of Disney's Aladdin
Ymse skjermskudd fra spillet.
Game screenshot of Disney's Aladdin
Ymse skjermskudd fra spillet.

There are 2 music track(s) availble for this game! Listen to them in our player!

Dei aller fleste kjenner til historia om Aladdin og lampa. Anten gjennom å ha lese samlinga «Tusen og ei natt» eller helst ved å ha sett Disney filmen «Aladdin.» Året etter at filmen vart sleppt kom spelet som me gjer tilgjengeleg i dag. Det krevjast difor ikkje all verden til introduksjon over noko folk kjenner så godt til for spelet fylgjer filmen ganske så godt. Det er derimot ikkje å seie at folki som har laga spelet tvingar seg til å fylgje filmen scene for scene.

Nei, spelet fylgjer handlinga i filmen, men baserer seg sterkt på konfliktane og andre moment i filmen som passar bra å leggja til eit spel. Lange scener som omhandlar prinsesse Jasmin og faren hennar er ikkje å sjå i filmen, men den korte fengselscena er derimot utbrodert til eit heilt brett der Aladdin nærmast må kjempa seg ut gjennom eksploderande skjelett og flygande frustrerande flaggermus. Vel å nemna her så, i likskap med andre ting i spelet, har dei tatt sine fridomar til å leggja til element som ikkje er å finna att i filmen, men dei passar så bra inn i stemninga at du ikkje tenkar over eller bryr deg om det.

Vidare så er det henta ut mange fleire detaljar som du kjennar att frå filmen. Alt frå dei rosa flamingoane i palasset til tjuven som hadde funne skarabeane som opnar grotten til lampen. Den same artistiske stilen saman med musikken frå filmen er nytta så fullkommen at det nesten kjennast ut som du spelar sjølve filmen, frå start til slutt. Det vil seie, dersom du kjem deg gjennom spelet.

Det er ikkje å nekta for at spelet i seg sjølv er vanskeleg. Dette helst på grunn av ein tregleik som er lagt til i rørslene til hovudpersonen. Det er nemlig slik at når du fyrst trykkje på piltastane og skal flytta på Aladdin startar han veldig tregt, for så å komma opp i full fart eit sekund seinare. Dette byr på problem når du skal gjennomføra eit langt hopp og har berre ei lita kort plattform å stå på. Ein kan derimot unngå akkurat dette problemet med å springa litt rundt i ring, dvs fram og tilbake, sidan dette vil senda Aladdin opp i full fart. Den andre siden med tregleiken er at du alltid vil skli litt når du skal stansa, noko du vil merka godt til når du prøvar ut bonusbretta til apekatten Abu.

Men så fort du kjem over denne barrieren og lærar deg å flyta med rørslene til Aladdin vil du merka at kontrollene faktisk er ganske presise. Dersom du vil landa på kanten av ein plattform, akkurat så vidt utanfor rekkjevidda til ein fiende, så er det godt mogleg så lenge du tek høgd for avgrensingane til spelet. Det er heller ikkje ofte ein følar at ein «dett gjennom» når ein landar på kanten av eit golv, men det kan hende. Som oftast så er dette fordi ein rett og slett feilbedømte og ikkje kom langt nok i hoppet.

Handlinga i spelet fylgje som sagt handlinga i filmen. Grovt sett så startar det i Agrabah på flukt frå vaktene før du vert kasta i fengselet. Deretter går det over til å kjempa seg fram til den magiske lampa før du virrar rundt i åndi si magiske verd. Når det er over er det å ta seg inn i sjølve palasset for å nedkjempa den onde Jaffar. Dette tvilar eg på kjem til å skje på fyrste forsøk, men med å fortsetja å prøva vil det nok gå til slutt og du kan nyta spelet i si fulle prakt.

Oldtree's avatar
By Oldtree - 05.12.2009

Score summary
Graphics
3
Mediocre
Sound
3
Mediocre
Gameplay
3
Mediocre
Story
3
Mediocre
Difficulty
3
Requires some effort
Learning curve
3
Requires some effort

Overall: 3

There is currently no gameplay video for this game. But, you can help add one! Login to get started.

Contribute to Disney's Aladdin

Help build the ultimate source for old games by adding new content for this game page.

Login to contribute. No account? Create one today!

Contributors gain additional site functionalities like access to extra content and much more!

Files
Please login to contribute and access extra content. No account? Create one today!