Game cover for Castle of Dr. Brain
Developer(s)
Publisher(s)
Release year
1991
Releases
N/A
Age rating
7 and above
Game mode(s)
No modes defined
License
Abandonware

En mystisk avisannonse spør etter personer som kan redde universet. Jobbutlysningen nevner at erfaring med tidsreiser og logisk tankegang er nødvendig, med en tørst for kunnskap, humor og... pizza? Interessenter kan møte opp på slottsdøra til en Dr. Brain.

Castle of Dr. Brain er et gåteeventyr med høy fokus på å dedusere og rasjonalisere problemer. Fra enkle mattegåter til programmering og binæruttrykk kommer barn og unge i alle aldre til å få bryne seg på logiske gåter i alle vanskelighetsgrader. Spillet er det første i en hel rekke med Dr. Brain-spill, alle med fokus på problemløsning og logisk deduksjon.

Published: 18.12 2019 by Coreus

Screenshots
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)
Game screenshot of Castle of Dr. Brain
Castle of Dr. Brain (DOS, 1991)

There is currently no review for this game. But, you can help add one! Login to get started.

Contribute to Castle of Dr. Brain

Help build the ultimate source for old games by adding new content for this game page.

Login to contribute. No account? Create one today!

Contributors gain additional site functionalities like access to extra content and much more!

Files
Please login to contribute and access extra content. No account? Create one today!