Game cover for Carrier Command
Publisher(s)
Release year
1989
Releases
N/A
Age rating
Everyone
Game mode(s)
No modes defined
License
Abandonware

Control the massive massive ship ACC Epsilon and take control over the islands before the enemy and their ACC Omega ship does! Your ship is equipped with a vast array of weapons and amphibious vehicles to conquer important and strategic points, like planes, called Mantas and Walruses used for conquering the land.

Published: 28.11 2005 by retrospirit-bot

Screenshots
Game screenshot of Carrier Command
Skjermbilde fra Carrier Command
Game screenshot of Carrier Command
Skjermbilde fra Carrier Command
Game screenshot of Carrier Command
Skjermbilde fra Carrier Command
Game screenshot of Carrier Command
Skjermbilde fra Carrier Command
Game screenshot of Carrier Command
Skjermbilde fra Carrier Command
Game screenshot of Carrier Command
Velg utrustning på flyene dine.
Game screenshot of Carrier Command
Et av landingsfartøyene dine har nådd land.

Idag presenterer vi et spesielt stykke spill, med solid 3D-grafikk for sin tid og en enorm verden å utfolde seg i. Tittelen var også et av de første RTSene på markedet. Hva snakker vi om? Carrier Command såklart.

Historien i spillet går som følgende: Rederiet "Draziw Industries Corporation" igangsatte i 2163 kontruksjonen av flerfunksjons-skip som kunne frakte fly, såkalte Mantaer, landingsfartøy, såkalte Walruser, og muligheten til å samle ressurser for å støtte opp strømkrisen som herjet. To hangarskip ble bygd, ACC Epsilon og ACC Omega, begge skulle være fullstendig styrt av datamaskiner og droider. Men grunnet tidsrammer ble aldri Epsilon helt ferdig, og menneskelig kontroll var nødvendig. Formannen i rederiet ble imidlertidig drept, og en av programmerne mistenktes for ugjerningen. Terrorister krevde nå 15 millioner dollar innen 72 timer, ellers ville ACC Omega programmeres til å ta over og ødelegge de strategiske ressursøyene.

Det er her du kommer inn. Du styrer et avansert hangarskip med fly og landingskjøretøy, laservåpen og en flåte med droner som må organisere et øy-nettverk for å ta opp kampen mot Omega. Til det trenger du forskjellige typer kontrollsentere, bygninger og et par never kløkt for å ta over og omprogrammere fiendens bygninger til egen drift. For hver øy må du bestemme hvilke fasiliteter du vil bygge, og hvor de best bør plasseres. Fra ditt eget skip kan du la ting skje semi-automatisk, eller ta full kontroll selv. Spillet presenteres fra førsteperspektiv og lar deg kontrollere skip, fly og bilene som du har ombord. Hver enhet kan konfigureres med de våpnene du selv ønsker og gir stort spillerom for hvordan du kan gå frem.

Carrier Command er kort fortalt et spill som omhandler ressurshåndtering og strategi. Vi husker spillet best som nokså vanskelig og "uforståelig" ved første øyekast, men forholdsvis underholdende. Spillet kom først til Amiga i 1988, og PC i 1989. Om du ikke har hørt om denne tittelen før, har du sjansen din her.

Oppdatert 06.10.08: Nye skjermbilder er lagt til og aldersgrense endret til "alle".

retrospirit-bot's avatar
By Retrospirit-bot - 28.11.2005

Score summary
Graphics
3
Mediocre
Sound
3
Mediocre
Gameplay
3
Mediocre
Story
3
Mediocre
Difficulty
3
Requires some effort
Learning curve
3
Requires some effort

Overall: 3

There is currently no gameplay video for this game. But, you can help add one! Login to get started.

Contribute to Carrier Command

Help build the ultimate source for old games by adding new content for this game page.

Login to contribute. No account? Create one today!

Contributors gain additional site functionalities like access to extra content and much more!

Files
Please login to contribute and access extra content. No account? Create one today!