✨🎇 Happy New Year! 🎆 We're on Discord!. Chat with fellow retro gamers, stay updated on new content and much more.

Sid Meier's Railroad Tycoon Deluxe

Game cover for Sid Meier's Railroad Tycoon Deluxe
Release year
1993
Releases
N/A
Age rating
12 and above
Game mode(s)
Singleplayer
License
Freeware

Sid Meier's Railroad Tycoon Deluxe

No game description available yet

Published: 17.12 2010 by Krøsus

Screenshots
Game screenshot of Sid Meier's Railroad Tycoon Deluxe
Skjermskudd fra Sid Meier's Railroad Tycoon
Game screenshot of Sid Meier's Railroad Tycoon Deluxe
Skjermskudd fra Sid Meier's Railroad Tycoon
Game screenshot of Sid Meier's Railroad Tycoon Deluxe
Skjermskudd fra Sid Meier's Railroad Tycoon
Game screenshot of Sid Meier's Railroad Tycoon Deluxe
Skjermskudd fra Sid Meier's Railroad Tycoon
Game screenshot of Sid Meier's Railroad Tycoon Deluxe
Skjermskudd fra Sid Meier's Railroad Tycoon
Game screenshot of Sid Meier's Railroad Tycoon Deluxe
Skjermskudd fra Sid Meier's Railroad Tycoon

"Railroad Tycoon Deluxe" er basert på et av Sid Meier's mange skaperverk. Spillet ble utgitt i 1993 og man får med en gang man starter spillet et innblikk i datidens kopibeskyttelse. Man må enten ha gode kunnskaper om jernbanelokomotiv eller ha manualen lett tilgjengelig. Det fordi man kun får ha to togsett om man identifiserer feil tog på starten av spillet. Dette var selvfølgelig før Internett sin tid, og de tenkte vel den gangen at et ark med de forskjellige navnene på lokomotivene ikke ville bli spredd rundt, annet enn med spillets originale eske.

Hvis du er vant med å spille Transport Tycoon-serien blir "Railroad Tycoon Deluxe" fort en skuffelse rent grafikkmessig, det er til tider vanskelig å se på kartet hva de forskjellige er. I starten var det vanskelig for undertegnede å identifisere de forskjellige industriene, og det ligner til tider mer på en salat enn et dataspill!

Som navnet sier, så dreier "Railroad Tycoon Deluxe" seg om å drive et jernbaneselskap hvor man skal forsøke å utkonkurrere datamaskinen ved å lage toglinjer som er lønnsomme når det gjelder frakt av forskjellige varer fra gods og post til passasjerer. Det geniale med "Railroad Tycoon Deluxe" er at det er mye mer realistisk enn "Transport Tycoon". I "Railroad Tycoon Deluxe" kan man ikke bare bygge forskjellige jernbanestrekninger rundt om på kartet, man må isteden for tenke strategisk hvordan man skal utvide sitt jernbanenettverk. Dette skyldes i hovedsaklig at prisen for å bygge jernbane er kostbar, og alle jernbanespor kan bare bygges sammenhengende. Det vil si at man ikke kan bygge separate strekninger, men alle strekninger må være koblet sammen. Dette bidrar til at spillet blir mer realistisk slik som man husker fra utbyggingen av jernbanen i Norge. Da bygde man ikke mange separate strekninger, men koblet alle strekningene sammen.

Den økonomiske delen av jernbanedrift er også dekket godt i spillet, her kan man kjøpe og selge aksjer, samt ta opp lån med rente. Aksjemegleren blir derfor en viktig del av spillet ettersom man kan kjøpe opp konkurrenter, men også selv bli risikert kjøpt opp. Man kan heller ikke bygge verksteder over alt slik,man kunne på "Transport Tycoon", fordi å bygge og opprettholde et verksted er meget kostbart og det har man tatt høyde for i "Railroad Tycoon Deluxe".

Tidsperioden for "Railroad Tycoon Deluxe" er fra starten av byggingen av jernbanen i De Forente Stater på 1800-tallet og strekker seg til utviklingen av elektrisk drevne lokomotiv.
For den som er glad i geografi kan det nevnes at man spille på fire forskjellige geografiske områder. Hvor alle byer er plassert i forhold til hvor de eksisterer i virkeligheten på kartet.

Spillet setter begrensning på kun 32 tog, noe som er litt kjipt når man når denne grensen. Da må man enten hvile på sine laurbær eller selge togsett som er minst lønnsomme, slik at man kan bygge nye.

Ser man bort fra grafikken i "Railroad Tycoon Deluxe" så er det et meget bra spill som også har høy spillverdi i dag. Spillet gjør skam på de som tror at spillet ikke kan ha mange valgmuligheter selv om det er fra 1993. Spillet er med andre ord lett å bli hektet på!


Score summary
Graphics: 2
Sound: 2.5
Gameplay: 4.5
Story: 4
Difficulty: 3
Learning curve: 3
Total: 4
Krøsus's avatar

Published 17.12 2010

Review by Krøsus

There is currently no gameplay video for this game. But, you can help add one! Login to get started.

Contribute to Sid Meier's Railroad Tycoon Deluxe

Help build the ultimate source for old games by adding new content for this game page.

Login to contribute. No account? Create one today!

Contributors gain additional site functionalities like access to extra content and much more!

Files
Please login to contribute and access extra content. No account? Create one today!