Chat with fellow retro gamers on our Discord 💬! - Stay safe out there! 😷

Infocom

Company logo

Company profile: Infocom

No company description available yet.

Games developed


Games published


ingress image

Simon The Sorcerer (1993)

29.Dec 2006

Simon er en vanlig gutt som en dag oppdager en gammel trolldomsbok på loftet. Når han åpner den blir han sendt til et fantasiland langt, langt borte. Han blir med en gang kidnappet av goblins som vil koke han. Han…

The Retro Spirit uses cookies to make the site work. Not that you care, but consider yourself informed. More info.