Chat with fellow retro gamers on our Discord! Stay safe and healthy during these trying times😷.

D'India Software

Company logo

Company profile: D'India Software

No company description available yet.

Games developed


ingress image

Dark Wolf (1994)

Developer: D'India Software

Publisher: D'India Software

14.Dec 2016

Du er en trollmann som har blitt innkalt for å være kongens diplomat for kongeriket White Fire i Terinar. Landet er nemlig på kanten til krig mellom de to faksjonene the Silver Moon og White Fire. Dermed bærer det ut…

Games published


ingress image

Dark Wolf (1994)

Developer: D'India Software

Publisher: D'India Software

14.Dec 2016

Du er en trollmann som har blitt innkalt for å være kongens diplomat for kongeriket White Fire i Terinar. Landet er nemlig på kanten til krig mellom de to faksjonene the Silver Moon og White Fire. Dermed bærer det ut…

The Retro Spirit uses cookies to make the site work. Not that you care, but consider yourself informed. More info.