🇺🇦 Chat with fellow retro gamers, browse site archives, get game updates and more on our Discord!👋

Black Legend Ltd.

Company logo

Company profile: Black Legend Ltd.

No company description available yet.

Games developed


Games published


Ingress image

Football Glory (1995)

28.Jun 2015

Denne tilsynelatende kopien av Sensible Soccer tilbyr en hel rekke flere triks og detaljegrad enn førstnevnte. Her kan man konkurrere i UEFA Cup-er, VM samt et hav av ulike turneringer på klubbnivå. Og som en ekstra bonus er alle spillerne…